Play Masterplan Toolkit

De Play Masterplan Toolkit bevat een een paar hulpmiddelen zoals associatiekaarten en een meetlat. Deze kunnen op speelse wijze ingezet worden door trainers, teamleiders, etc. met als doel samenwerking, creativiteit en probleemoplossend denken binnen teams te stimuleren. Ook kunnen ze bij individuele coaching gebruikt worden.

Meetlat tool

Deze werkvormen bieden een leuke en uitdagende manier om teamwork en communicatie binnen een groep te bevorderen, terwijl ze ook de creativiteit en probleemoplossende vaardigheden van de deelnemers stimuleren.

1. De Meetlat (De heliumstick)

Nodig: een uitvouwbare duimstok van Play Masterplan

Vouw de meetlat uit en laat 8 (max. 10) deelnemers zich zo opstellen dat je de lat op hun uitgestoken wijsvingers kunt leggen. Aan iedere kant staan (zo mogelijk evenveel) mensen kruislings tegenover elkaar.

Instructie: “Ik leg dadelijk deze duimstok op jullie vingers. De taak is om hem te laten zakken tot op de grond. Er zijn twee regels: je moet met beide wijsvingers contact houden met de lat en je mag hem niet tussen je vingers klemmen. De observatoren en ik gaan dat streng bewaken. Jullie mogen er bij praten”.

Leg de lat op hun vingers. De kans is groot dat de lat niet omlaag, maar omhoog gaat! Vandaar de naam ‘heliumstick’! Na de eerste verbazing zullen ze serieus gaan proberen de lat omlaag te krijgen, vaak zonder resultaat. Dan wordt het spannend: mensen raken geïrriteerd, haken af, gaan drammen, etc. Zorg dat ze zich aan de spelregels houden!

Nadat je ze een tijdje hebt laten worstelen, leg je de oefening stil om het over één of meer van onderstaande punten te hebben:

 •  waar lopen jullie tegenaan; wat gebeurt er; hoe komt dat?
 •  hoe verloopt de communicatie?
 •  welke rollen pakten jullie; waren er afhakers?
 •  hoe zit het met leiderschap (deze oefening lukt alleen als iemand de leiding neemt, of krijgt)?
 •  spreek af hoe je het aan wilt pakken en probeer het nog eens.

Herhaal dit tot het lukt (dat duurt zo een half uur), of tot je genoeg hebt gezien.

Nabespreken op

 •  hoe gaat de besluitvorming?
 •  onderlinge communicatie
 •  rolverdeling; leiden en volgen
 •  link naar de praktijk van het team

Bron: Performance Solutions via Werkvormen.info

 

 

2. De Duimstok Challenge

Benodigdheden: Eén duimstok per groep.

Hoe werkt het:

Voorbereiding: Vorm teams van 4-6 deelnemers en geef elk team een duimstok.

Instructies: Elk team moet de duimstok zo snel mogelijk in een rechte lijn van de ene kant van de kamer naar de andere brengen, zonder dat iemand de duimstok vastpakt. De duimstok mag alleen de bovenkant van de handen aanraken.

Uitvoering: Als de duimstok valt, moet het team opnieuw beginnen. Dit vereist goede coördinatie en communicatie binnen het team.

Variatie: Creëer een parcours met obstakels die de deelnemers moeten overwinnen terwijl ze de duimstok doorgeven.

Doelen:

 • Samenwerking en coördinatie.
 • Effectieve communicatie onder druk.
 • Probleemoplossend denken.

 

 

3. De Duimstok Brug

Benodigdheden: Meerdere duimstokken (afhankelijk van de grootte van de groep). Kleine voorwerpen (bijv. pingpongballen).

Hoe werkt het:

Voorbereiding: Verdeel de groep in teams van 3-5 deelnemers en geef elk team meerdere duimstokken.

Instructies: Elk team moet een brug bouwen met de duimstokken die sterk genoeg is om een kleine voorwerp te dragen.

Uitvoering: De brug moet een bepaalde breedte overspannen, bijvoorbeeld tussen twee tafels. Het team dat de meest stabiele en creatieve brug bouwt, wint.

Variatie: Geef teams beperkte tijd of extra materialen zoals touw en plakband om de complexiteit te verhogen.

Doelen:

 • Creatief denken en innovatie.
 • Teamplanning en taakverdeling.
 • Fysieke samenwerking en handigheid.

 

 

4. De Duimstok Puzzel

Benodigdheden: Meerdere duimstokken per team. Tape of elastiekjes.

Hoe werkt het:

Voorbereiding: Vorm teams van 3-5 deelnemers en geef elk team meerdere duimstokken.

Instructies: Elk team moet met de duimstokken een specifieke vorm of structuur bouwen, bijvoorbeeld een ster, een huis of een brug.

Uitvoering: Gebruik tape of elastiekjes om de duimstokken aan elkaar te bevestigen. Het team dat de meest stabiele en correcte vorm bouwt, wint.

Variatie: Maak de opdracht uitdagender door complexe vormen te kiezen of door beperkingen op te leggen zoals geblinddoekt werken.

Doelen:

 • Creativiteit en ruimtelijk inzicht.
 • Samenwerking en taakverdeling.
 • Geduld en precisie.

 

 

5.   De Duimstok Katapult

Benodigdheden: Duimstokken. Elastiekjes. Kleine objecten (bijv. marshmallows, pingpongballen).

Hoe werkt het:

Voorbereiding: Vorm teams van 3-5 deelnemers en geef elk team meerdere duimstokken en elastiekjes.

Instructies: Elk team moet een katapult bouwen met de duimstokken en elastiekjes. De katapult moet in staat zijn om kleine objecten over een bepaalde afstand te lanceren.

Uitvoering: Test de katapulten door te zien welke het verst of het meest nauwkeurig kan schieten. Geef elk team tijd om hun ontwerp aan te passen en te verbeteren.

Variatie: Introduceer een doelwit of een puntensysteem voor extra competitie.

Doelen:

 • Innovatie en technisch denken.
 • Teamwerk en samenwerking.
 • Competitie en plezier.

Associëren met kaarten

Associatiekaarten kun je op honderden verschillende manieren inzetten. Hier is een aantal werkvormen via ChatGPT die je met teams en individueel met een coachee kunt doen met behulp van associatiekaarten:

1. Visie en Doelen

Hoe werkt het: Laat elk teamlid een kaart kiezen die hun visie of doel voor het team symboliseert. Bespreek de gekozen kaarten en werk samen aan een gezamenlijke teamvisie en doelen.

Doel: Gezamenlijke visie en doelstellingen creëren.

 

 

2. Communicatieverbetering

Hoe werkt het: Laat elk teamlid een kaart kiezen die hun communicatiestijl vertegenwoordigt. Bespreek de verschillende stijlen en hoe deze elkaar kunnen aanvullen of conflicteren.

Doel: Verbeterde communicatie en begrip van verschillende communicatiestijlen.

 

 

3. Probleemoplossing

Hoe werkt het: Kies een specifiek probleem of uitdaging waar het team mee te maken heeft. Laat elk lid een kaart kiezen die volgens hen de sleutel tot de oplossing symboliseert. Bespreek en brainstorm over mogelijke oplossingen.

Doel: Creatieve probleemoplossing en samenwerking.

 

 

4. Uitdagingen Identificeren

Hoe werkt het: Laat de coachee kaarten kiezen die hun huidige uitdagingen of obstakels symboliseren. Bespreek hoe deze uitdagingen kunnen worden overwonnen.

Doel: Identificatie en aanpak van obstakels.

 

 

5. Motivatie Verkennen

Hoe werkt het: Laat de coachee een kaart kiezen die hen motiveert. Bespreek hoe deze motivatie kan worden benut om doelen te bereiken.

Doel: Begrip van persoonlijke motivatie en hoe deze te versterken.

 

 

6. Toekomstvisualisatie

Hoe werkt het: Laat de coachee een kaart kiezen die hun ideale toekomst vertegenwoordigt. Bespreek hoe ze dit beeld kunnen realiseren.

Doel: Toekomstoriëntatie en strategische planning.

 

 

7. Succesverhalen

Hoe werkt het: Laat deelnemers kaarten kiezen die een succesverhaal uit hun leven of carrière symboliseren. Bespreek de elementen van dit succes en hoe deze kunnen worden gerepliceerd.

Doel: Herkennen en repliceren van succesvolle strategieën en gedrag.

 

 

8. Storytelling Sprint

Hoe werkt het: Deel het team op in kleinere groepen en geef elke groep een stapel associatiekaarten. Laat elke groep een kort verhaal creëren dat een specifiek teamdoel of -uitdaging weerspiegelt, gebruikmakend van ten minste vijf kaarten. Laat de groepen hun verhalen delen en bespreek de verschillende perspectieven en oplossingen die naar voren komen.

Doel: Bevorderen van creativiteit, teamcohesie en het vinden van innovatieve oplossingen door middel van storytelling.

 

 

9. Associatieve Mind Mapping

Hoe werkt het: Geef het team een centrale kaart die een hoofddoel of uitdaging symboliseert. Laat elk lid een kaart kiezen die volgens hen relevant is voor dit centrale thema en plaats deze rond de centrale kaart. Verbind de kaarten met lijnen en bespreek hoe elk element gerelateerd is aan het hoofddoel of de uitdaging. Voeg nieuwe kaarten toe om de mind map uit te breiden.

Doel: Visualisatie van complexe problemen, verbanden leggen en het genereren van nieuwe ideeën.

 

 

10. Toekomstige Zelf Portret

Hoe werkt het: Laat de coachee associatiekaarten kiezen die aspecten van hun ideale toekomstige zelf vertegenwoordigen. Vraag hen om een portret of collage te maken met deze kaarten, aangevuld met tekeningen en beschrijvingen. Bespreek de stappen die nodig zijn om dit toekomstbeeld te bereiken.

Doel: Visualisatie van toekomstige doelen, motivatie versterken en strategieën ontwikkelen om deze doelen te bereiken.

Heb je zelf nog gave trainingsideeën of energizers waarbij je een duimstok kunt gebruiken, ofnog gave ideeën om associatiekaarten bij te gebruiken? Vul HIER in en we zetten jouw idee erbij!

Toolkit idee
First
Last