Play Masterplan privacy verklaring

Play Masterplan gevestigd te Pijnacker, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  mevrouw Antoinette Gillet, verklaart hierbij dat binnen Play Masterplan de volgende persoonsgegevens verwerkt worden indien men gebruik maakt van onze diensten en/of omdat men deze zelf aan ons verstrekt heeft:

 

 • Naam
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoon
 • Geboortedatum
 • Organisatiegegevens
 • Functie
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Geslacht

 

Play Masterplan verwerkt deze persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • afhandelen van de betaling
 • bellen, indien het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over onze wijzigingen van onze producten/diensten.
 • praktische uitvoerbaarheid van de opleiding/training/coaching.

 

Play Masterplan verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@Play Masterplan.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een

kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om

in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter

bescherming van uw privacy. Play Masterplan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.